Ogłoszenie o uiszczeniu całej sumy przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego

Czerwiec 26, 2018

Ogłoszenie o uiszczeniu całej sumy przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego

 

Zarząd Spółki FAM S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ceny przymusowego wykupu dokonywanego przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, ustalonej przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r., akcjonariusz większościowy THC SPV10 sp. z o.o. w dniu 25.06.2018 r. wpłacił na rachunek bankowy Spółki całą sumę wykupu za akcje podlegające temu przymusowemu wykupowi. Oznacza to, że – zgodnie z art. 418 § 3 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych – dotychczasowi akcjonariusze mniejszościowi Spółki, uprawnieni do akcji podlegających opisywanemu przymusowemu wykupowi, z dniem 25.06.2018 r. utracili wszystkie uprawnienia z akcji Spółki. Procedura weryfikacji byłych akcjonariuszy mniejszościowych i odbioru ceny wykupu zostanie opublikowana odrębnym ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki.