Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM spółka akcyjna na dzień 19 lutego 2019 r.

Styczeń 25, 2019

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu przez akcjonariusza THC SPV10 sp. z o.o.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na dzień 19 lutego 2019 r. godz. 8.00 , w Warszawie (00-036) przy ul. Foksal 3/5, w Sali B, mieszczącej się na I piętrze w Centrum Prasowym FOKSAL DOM DZIENNIKARZA, z  porządkiem obrad zgodnym z treścią ogłoszenia MSiG 18(5657) z dnia 25 stycznia 2019 roku pod poz. 4323 str. 16.

MSIG 18/2019 (5657) 

Osoby wyrażające wolę wzięcia udziału w zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które posiadały akcje Spółki objęte przymusowym wykupem realizowanym na podstawie uchwały nr 3 NWZ Spółki z dnia 18.06.2018 r. , proszone są o kontakt ze Spółką celem dokonania właściwej rejestracji.

Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych RODO.