Zaproszenie THC SPV10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki FAM S.A, z siedzibą we Wrocławiu

Luty 26, 2019

Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży Akcji oraz potencjalnie nabywającym Akcje w związku z ofertami składanymi w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) jest spółka pod firmą: THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649487, NIP: 5252686206, REGON: 365959671 („Nabywca”).

 

Treść ogłoszenia opublikowana na stronie thcspv10.pl