Cynkowanie Ogniowe

Cynkowanie Ogniowe

Cynkowanie jest najbardziej ekonomiczną metodą zabezpieczenia powierzchni konstrukcji stalowych przed korozją atmosferyczną. Elementy przeznaczone do cynkowania po wstępnym oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni zanurzane są w kąpieli cynkowej o temperaturze ok. 450°C. W wyniku procesów dyfuzji reaktywnej i rozpuszczania na powierzchni stali powstaje powłoka cynkowa składająca się z warstwy przejściowej Fe-Zn oraz zewnętrznej warstwy cynku. Trwałość powłoki cynkowej jest uzależniona od agresywności środowiska, w którym jest eksploatowana konstrukcja i szacowana jest na 20-50 lat. Cynkowanie ogniowe pozwala na równomierne i dokładne pokrywanie powłoką cynkową konstrukcji o skomplikowanym kształcie, w tym również powierzchni wewnętrznych, zapewniając trwałość ochrony o wysokiej jakości. Klienci powinni jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu wyrobów do cynkowania, aby zapewnić podwieszenie materiału pod trawersy oraz swobodny przepływ mediów w trakcie procesu. Szczegóły dotyczące technologiczności konstrukcji przeznaczonej do cynkowania przedstawiono w zakładce WTO (Warunki Techniczne Odbioru) Cynkowanie ogniowe może być stosowane do ochrony stali w środowisku korozyjnym różnego typu: w pomieszczeniach budynków ogrzewanych i nieogrzewanych na zewnątrz w atmosferze wiejskiej, miejskiej i przemysłowej w kontakcie z twardą wodą do temperatury 60˚C w temperaturze do 200˚C przy stałej ekspozycji i do 275˚C przy ekspozycji chwilowej. Cynkowanie bez dodatkowego malowania nie powinno być stosowane do ochrony stali w środowiskach silnie kwaśnych i zasadowych.

Cynkowanie jest przyjazne dla środowiska

Cynkowanie jest energooszczędne, ponieważ zachowuje zasoby. W przypadku korozji stali, konstrukcje z niej wykonane muszą być ponownie wykonane, a zatem konieczna jest dodatkowa energia oraz zasoby ziemi. Sam cynk z procesu cynkowania nie zakłóca równowagi w przyrodzie. Stosowanie cynku do ochrony stali emituje niewielkie ilości cynku do atmosfery, jednak prawie wszystkie zwierzęta i rośliny potrzebują cynku do prawidłowego wzrostu. Także organizm zdrowego człowieka potrzebuje cynku. Proces cynkowania ogniowego jest prowadzony w ściśle kontrolowanych warunkach. Zakłady z grupy FAM działają w ramach pozwoleń zintegrowanych określających wielkość produkcji i ilość wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Wszystkie odpady są odpowiednio zabezpieczone na terenie zakładów i odprowadzane do przetworzenia lub utylizacji. Zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych cynkowanie ograniczają też szkodliwe emisje do bardzo niskiego poziomu badanego na bieżąco.

Bariery Drogowe

Bariery Drogowe

Proces produkcyjny prowadzony przez doświadczonych pracowników na nowoczesnej i wysokowydajnej linii technologicznej oraz zastosowanie surowców o gwarantowanym wysokim standardzie zapewniają najwyższą jakość wyrobu oraz pełną zgodność z dokumentacją techniczną. Ciągłe zmiany w stosunku do wymagań stawianych przed urządzeniami bezpieczeństwa ruchu dla infrastruktury drogowej powodują, iż gama oferowanych przez FAM S.A. produktów stale się rozrasta poprzez sukcesywne badania i wdrażanie nowych rozwiązań. Oferujemy bariery ochronne zgodne z wymaganiami normy EN 1317 i oznakowane znakiem CE:
- bariery drogowe jedno i dwustronne o poziomach powstrzymywania N1 ÷ H2,
- bariery mostowe o poziomach powstrzymywania H1 ÷ H2.

Doradzctwo

Oferujemy również doradztwo w zakresie projektowania i analizy istniejących projektów drogowych, pozwalające na dostosowanie do obowiązujących przepisów zgodnych z normą EN 1317, rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) oraz wytycznymi stosowania barier ochronnych (GDDKiA, ZDW) i innymi obowiązującymi dokumentami.

Polityka jakości

FAM S.A. jest firmą świadczącą usługi i wyroby w zakresie:

 • zabezpieczenia antykorozyjnego stali wykonywane metodą cynkowania ogniowego oraz malowania,
 • produkcja i montaż obiektów modułowych,
 • produkcja ślusarki i stolarki otworowej w tym fasad aluminiowo-szklanych.

Spełnianie oczekiwań klienta w zakresie wykonywanych usług i produktów jest fundamentem owocnej współpracy. Dokładamy wszelkich starań kładąc nacisk na:

 • jakość
 • nowoczesność
 • doświadczenie
 • fachowość

optymalizując koszty wytworzenia i tym samym oferując usługę w konkurencyjnych cenach.

Pracujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przywiązując należytą uwagę zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego.

Naszym celem jest:

 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera,
 • zapewnienie Klientowi wzrostu poziomu jakości świadczonych usług oraz wyrobów,
 • utrzymywanie partnerskich kontaktów między firmą a Klientami oraz uwzględniania ich uwag w swojej działalności,
 • pozyskiwanie nowych Klientów,
 • utrwalanie nazwy firmy jako gwaranta jakości.

Przyjętą politykę realizujemy poprzez:

 • identyfikowanie się pracowników firmy ze strategią firmy,
 • kształtowanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik,
 • otwarcie kierownictwa firmy na propozycje innowacji i udoskonalenia metod działania zgłaszane przez pracowników,
 • monitorowanie procesów, które gwarantują odpowiednią jakość wyrobów poprzez nadzorowanie na poszczególnych
 • etapach produkcji ustalonych parametrów,
 • powiększanie oferty świadczonych usług,
 • dbałość o środowisko pracy i infrastrukturę.

Cele osiągamy poprzez zapobieganie przyczynom powstawania niezgodności oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z międzynarodową normą: EN ISO 9001:2008

FAM S.A. Zakład Wrocław

FAM S.A. Zakład Wrocław

 • FAM S.A.
 • ul. Avicenny 16
 • 54-611 Wrocław,
 • tel. +48 71 38 39 905
 • fax. + 48 71 38 39 906

Biuro oraz kasa czynne od 7:00 - 15:00

tel. 71/ 38 39 900

Sekretariat

tel. 71/ 38 39 905
fax. 71/ 38 39 906

Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Możliwości produkcyjne

Cynkownia

Maksymalne wymiary cynkowanego materiału

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
6,70 m. 2,80m. 1,35m. do 4 000 kg.
 

W przypadku cynkowania elementów przekraczających gabaryty wanien procesowych, możliwe jest wykonanie usługi metodą dwukrotnego zanurzenia elementów o maksymalnej długości 8,50 m.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 1 700 ton miesięcznie.

Powierzchnie magazynowe dla składowania materiałów wynoszą 3 800 m2.

Kontakt

 • Kierownik zakładu:

  Daniel Łytka

  tel. 71 38 39 950

  tel. +48 697 970 106

  email: d.lytka@cynkownie.eu

 • Dyrektor Działu Handlowego:

  Krzysztof Masztalerz

  kom. 691 110 183

  email: k.masztalerz@cynkownie.eu

 • Kierownik Działu Handlowego:

  Ewa Zielińska

  tel. 71/ 38 39 900

  kom. 601 574 522

  email: e.zielinska@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Tomasz Janiec

  tel. 71/ 38 39 911

  kom. 697 798 404

  email: t.janiec@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Łukasz Ramocki

  tel. 71/ 38 39 900

  kom. 601 551 411

  email: l.ramocki@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Karolina Kotłubaj

  tel. 71 38 39 912

  kom. 697 797 355

  email: k.kotlubaj@cynkownie.eu

FAM S.A. Zakład Oborniki

 • FAM S.A. Zakład Oborniki
 • ul. Kowanowska 10b
 • 64-600 Oborniki
 • tel. 61 29 76 301/305
 • oborniki@cynkownie.eu
 • Biuro obsługi oraz kasa czynne pn-pt 7:00-15:00
 • tel. 61 297 63 18

Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Możliwości produkcyjne

Cynkownia

Maksymalne wymiary cynkowanego materiału

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
8,00 m. 2,40 m. 1,45m. do 2 500 kg.
 
 

W przypadku cynkowania elementów przekraczających gabaryty wanien procesowych, możliwe jest wykonanie usługi metodą dwukrotnego zanurzenia elementów o maksymalnej długości 9,20 m.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 2000 ton miesięcznie.

Powierzchnie magazynowe dla składowania materiałów wynoszą 5000 m2.

Malarnia ciekła

Maksymalne wymiary malowanych elementów

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
10 m. 1 m. 2,40 m. do 1 500 kg

Malarnia

 • Malowanie powłoki cynkowej – system duplex

  Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na dodatkowym malowaniu ogniowej powłoki cynkowej. Jest to obecnie najbardziej ekonomiczny sposób ochrony stali przed korozją. Wzajemne oddziaływanie obu warstw sytemu duplex prowadzi do znacznego przedłużenia okresu trwałości ochrony – 1,5 do 2,5 razy dłuższego, niż wynikałoby to z sumowania okresu eksploatacji oddzielnych powłok. Istotny jest również aspekt dekoracyjny dodatkowego malowania w dowolnym kolorze oraz możliwość zastosowania efektu struktury. Do malowania zalecane są farby proszkowe oraz ciekłe: epoksydowe, poliuretanowe, poliwinylowe i akrylowe.

 • Malowanie czarnej stali

  Rodzaj powłoki malarskiej oraz jej grubość zależą od agresywności środowiska korozyjnego (wg normy PN-EN ISO 14713-1 kategorie C1-C5). Inaczej należy opracować technologię malowania dla elementów które będą używane wewnątrz pomieszczeń, a inaczej dla elementów poddanych warunkom atmosferycznym takich jak deszcz, śnieg, słońce lub narażonym na działanie chemikaliów lub solanki (np. w zakładach przemysłowych, basenach pływackich lub ustawionych na obrzeżach dróg).

  Elementy używane wewnątrz po chemicznym lub mechanicznym przygotowaniu powierzchni są gotowe do malowania farbą dekoracyjną. W przypadku malowania proszkowego najlepsze do tego celu są farby hybrydowe (epoksydowo-poliestrowe). Farby te tworzą gładką powłokę, a cena ich nie jest wysoka. Wadą tych farb jest natomiast niska odporność na promienie UV. W trakcie ekspozycji w miejscu oświetlonym światłem słonecznym tracą swoją barwę i połysk.

  Jeśli ze względów oszczędnościowych lub technologicznych pomalowane mają być konstrukcje stalowe z czarnej stali, po odtłuszczeniu i śrutowaniu najkorzystniej jest pokryć powierzchnię stali farbą podkładową – najczęściej z dużą zawartością cynku. Warstwę nawierzchniową stanowi zwykle farba poliestrowa (malowanie proszkowe) lub poliuretanowa (malowanie ciekłe), które są bardziej odporne na promienie UV.

  W przypadku konstrukcji które będą zamontowane na otwartej przestrzeni należy zwrócić uwagę na stosowanie profili zamkniętych. Ponieważ profile takie nie mają wewnętrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozją, z biegiem czasu zaczną z nich wypływać produkty korozji stali. Aby temu zapobiec można zastosować cynkowanie ogniowe przed malowaniem, które zabezpieczy antykorozyjnie również wnętrze konstrukcji.

 • Malowanie farbami ogniochronnymi i antygraffiti

  Nakładanie pęczniejących farb ogniochronnych ma na celu zabezpieczenie budowlanych konstrukcji nośnych przed konsekwencjami pożaru. Pod wpływem ognia farby takie zwiększają znacznie swoją objętość, chroniąc stal przed gwałtownym przegrzaniem.

  Pokrycie pomalowanego tradycyjnymi farbami elementu, dodatkową cienką warstwą farby typu antygraffiti ma natomiast na celu zapobiec zabrudzeniu czystej powierzchni powszechnie spotykanymi napisami wykonanymi sprejami.

Do pobrania

Kontakt

 • Kierownik zakładu:

  Jacek Pietrusiewicz

  tel. 61 297 63 10

  kom. +48 667 990 782

  j.pietrusiewicz@cynkownie.eu

 • Kierownik Działu Handlowego

  Agnieszka Kowalska

  tel. 61 297 63 18

  kom. +48 602 503 871

  a.kowalska@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Sławomir Luter

  tel. 61 297 63 03

  kom. +48 608 501 296

  e-mail: s.luter@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Malwina Witkowska

  tel. 61 297 63 01

  tel. +48 661 617 923

  email: m.witkowska@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Olimpia Pochylska

  tel. +48 604 492 805

  email: o.pochylska@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. handlowych:

  Renata Wyrwał

  tel. +48 604 192 237

  email: r.wyrwal@cynkownie.eu

FAM S.A. Zakład Rawa Mazowiecka

 • FAM S.A. Zakład Rawa Mazowiecka
 • ul. Opoczyńska 16 A
 • 96-200 Rawa Mazowiecka
 • tel. 0 46 814 60 15
 • fax. 0 46 814 48 20
 • rawa@cynkownie.eu
 • Biuro obsługi oraz kasa czynne pn-pt 7:00-16:00
 • tel1. 0 46 814 20 50
 • tel2. 0 46 814 48 15,

Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Możliwości produkcyjne

Cynkownia

Maksymalne wymiary cynkowanego materiału

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
9,70 m. 2,80 m. 1,40m. do 5 000 kg.
 
 

W przypadku cynkowania elementów przekraczających gabaryty wanien procesowych, możliwe jest wykonanie usługi metodą dwukrotnego zanurzenia elementów o maksymalnej długości 16 m.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 2 500 ton miesięcznie.

Powierzchnie magazynowe dla składowania materiałów wynoszą 2 500 m2.

Malarnia proszkowa

Maksymalne wymiary malowanych elementów

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
8,20 m. 1,55 m. 2,40 m. do 500 kg.

Wydajność 500-2000 m2 na zmianę

Malarnia ciekła

Maksymalne wymiary malowanych elementów

Długość Szerokość Wysokość Ciężar
15 m. 2,50 m. 2,80 m. do 4 000 kg.

Malarnia

 • Malowanie powłoki cynkowej – system duplex

  Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na dodatkowym malowaniu ogniowej powłoki cynkowej. Jest to obecnie najbardziej ekonomiczny sposób ochrony stali przed korozją. Wzajemne oddziaływanie obu warstw sytemu duplex prowadzi do znacznego przedłużenia okresu trwałości ochrony – 1,5 do 2,5 razy dłuższego, niż wynikałoby to z sumowania okresu eksploatacji oddzielnych powłok. Istotny jest również aspekt dekoracyjny dodatkowego malowania w dowolnym kolorze oraz możliwość zastosowania efektu struktury. Do malowania zalecane są farby proszkowe oraz ciekłe: epoksydowe, poliuretanowe, poliwinylowe i akrylowe.

 • Malowanie czarnej stali

  Rodzaj powłoki malarskiej oraz jej grubość zależą od agresywności środowiska korozyjnego (wg normy PN-EN ISO 14713-1 kategorie C1-C5). Inaczej należy opracować technologię malowania dla elementów które będą używane wewnątrz pomieszczeń, a inaczej dla elementów poddanych warunkom atmosferycznym takich jak deszcz, śnieg, słońce lub narażonym na działanie chemikaliów lub solanki (np. w zakładach przemysłowych, basenach pływackich lub ustawionych na obrzeżach dróg).

  Elementy używane wewnątrz po chemicznym lub mechanicznym przygotowaniu powierzchni są gotowe do malowania farbą dekoracyjną. W przypadku malowania proszkowego najlepsze do tego celu są farby hybrydowe (epoksydowo-poliestrowe). Farby te tworzą gładką powłokę, a cena ich nie jest wysoka. Wadą tych farb jest natomiast niska odporność na promienie UV. W trakcie ekspozycji w miejscu oświetlonym światłem słonecznym tracą swoją barwę i połysk.

  Jeśli ze względów oszczędnościowych lub technologicznych pomalowane mają być konstrukcje stalowe z czarnej stali, po odtłuszczeniu i śrutowaniu najkorzystniej jest pokryć powierzchnię stali farbą podkładową – najczęściej z dużą zawartością cynku. Warstwę nawierzchniową stanowi zwykle farba poliestrowa (malowanie proszkowe) lub poliuretanowa (malowanie ciekłe), które są bardziej odporne na promienie UV.

  W przypadku konstrukcji które będą zamontowane na otwartej przestrzeni należy zwrócić uwagę na stosowanie profili zamkniętych. Ponieważ profile takie nie mają wewnętrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozją, z biegiem czasu zaczną z nich wypływać produkty korozji stali. Aby temu zapobiec można zastosować cynkowanie ogniowe przed malowaniem, które zabezpieczy antykorozyjnie również wnętrze konstrukcji.

 • Malowanie farbami ogniochronnymi i antygraffiti

  Nakładanie pęczniejących farb ogniochronnych ma na celu zabezpieczenie budowlanych konstrukcji nośnych przed konsekwencjami pożaru. Pod wpływem ognia farby takie zwiększają znacznie swoją objętość, chroniąc stal przed gwałtownym przegrzaniem.

  Pokrycie pomalowanego tradycyjnymi farbami elementu, dodatkową cienką warstwą farby typu antygraffiti ma natomiast na celu zapobiec zabrudzeniu czystej powierzchni powszechnie spotykanymi napisami wykonanymi sprejami.

 • Usługi dla dużych klientów branży konstrukcyjnej

  Malarnia przygotowana jest do wykonywania zleceń największych klientów.

  Wydajność Malarni Proszkowej: 500 -2000 m2/dzień

  Wydajność Malarni Ciekłej: 200-1000 m2/dzień

  Malarnia współpracuje z większością dostawców farb obecnych na rynku polskim i europejskim.

  Na życzenie klienta dostarcza stosowne atesty

  Prowadzi Kontrolę procesu produkcji zgodnie z posiadanym certyfikatem ISO 9001:2000

 • Usługi dla klientów indywidualnych i małych wytwórców konstrukcji

  Magazyn Malarni posiada ok. 150 różnych farb proszkowych i ciekłych

  • w wielu kolorach RAL i NCS
  • w połysku, satynie, półmacie i macie
  • gładkie, w drobnej i grubej strukturze
  • metalicznych i efektem farb antycznych

  Kolory standardowe proponujemy w bardzo atrakcyjnej cenie

  Zestawienie kolorów standardowych – odnośnik do tabeli

  Na życzenia klienta sprowadzamy każdą farbę w dowolnej ilości

  Dostawa i odbiór towaru jest możliwa od poniedziałku do piątku przez całą dobę.

 • Wykonania nietypowe

  Malarnia potrafi wykonywać różne zadania nietypowe:

  • malowanie dwu- i wielokolorowe
  • malowanie z pozostawianiem miejsc bez farby
  • z osłoną gwintów i otworów

  Posiadamy wsparcie technologiczne producentów farb oraz jednostek naukowo-badawczych

 • Malarnia Proszkowa

  Zakład FAM Rawa Mazowiecka dysponuje bardzo nowoczesną malarnią o uniwersalnej budowie umożliwiającej wykonywanie pokryć proszkowych zarówno dla bardzo dużych serii produkcyjnych, jak i dla jednostkowych zamówień. Przygotowanie powierzchni wyrobów realizowane jest w śrutownicy przelotowej przewidzianej do tzw. omiatania powłoki cynkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu następuje zmatowienie powierzchni przed malowaniem bez uszkodzenia warstwy cynku. Kabina proszkowa z cyklonem i filtrem końcowym umożliwia malowanie z odzyskiem proszku. Nanoszenie farb proszkowych odbywa się za pomocą aplikacji firmy Nordson wyposażonej w 12 pistoletów elektrostatycznych umieszczonych na 2 manipulatorach i sterownik iControl z ekranem dotykowym. Uzupełnieniem są manualne pistolety elektrostatyczne Encore i Prodigy. Szczególnie istotnym elementem aplikacji jest pistolet Prodigy zbudowany według technologii HDLV, w której dzięki transporcie proszku ze zbiornika fluidyzacyjnego do dyszy pistoletu możliwe jest sprawne malowanie bardzo trudnych detali nawet z bardzo dużą grubością farby. Po pokryciu farbą proszkową elementy umieszczane są w piecu w temperaturze ok. 180°C gdzie przez ok. 15-30 min następuje polimeryzacja warstwy farby proszkowej.

 • Malarnia ciekła

  Malowanie w malarni ciekłej odbywa się w przestrzeni kabinosuszarki utrzymującej przepływ powietrza w stronę filtrów.

  Wyposażenie:

  • Agregat ProMix firmy Graco do natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem powietrznym farb dwuskładnikowych Agregat ten posiada dwie pompy i miesza składniki farby bezpośrednio przed wężem podającym farbę do pistoletu . Stosowany jest przede wszystkim do farb poliuretanowych i epoksydowych o zawartości substancji nielotnych ok. 60%.
  • Agregat Mark firmy Graco stosowany jest do wykonywania powłok ogniochronnych i malowania farbami HS.

Do pobrania

Kontakt

 • Kierownik zakładu:

  Adam Tatarek

  tel. +48 697 970 109

  a.tatarek@cynkownie.eu

 • Kierownik Działu Handlowego:

  Monika Miszczak

  tel. +48 691 575 135

  tel. 46 814 20 91

  email: m.miszczak@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Edyta Szustakowska

  tel. 46 814 20 50

  email: e.szustakowska@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Marek Gos

  tel. 46 814 20 50

  email: m.gos@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Anna Kuba

  tel. +48 661 612 135

  tel. 46 814 20 50

  email: a.kuba@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Ryszard Woźniak

  tel. +48 691 110 181

  tel. 46 814 20 50

  email: r.wozniak@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Dariusz Jemiołek

  tel. +48 661 611 870

  email: d.jemiolek@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. sprzedaży:

  Milena Kucińska

  tel. +48 885 853 005

  email: m.kucinska@cynkownie.eu

FAM S.A. Zakład Wieluń

 • FAM S.A. Zakład Wieluń
 • ul. Ciepłownicza 27
 • 98-300 Wieluń
 • Biuro handlowe oraz kasa czynne od 7:00 - 15:00
 • tel. 43/ 843 75 80
 • Sekretariat
 • tel. 43/ 843 75 80
 • fax. 43/ 843 75 91
 • Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku.
 • Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Możliwości produkcyjne .

Cynkownia

Maksymalne wymiary cynkowanego materiału

Długość Wysokość Szerokość Ciężar
7,30 m. 2,40m. 1,40m. do 2 500 kg.
 

Kontakt

 • Kierownik zakładu:

  Arkadiusz Skoneczny

  tel. 43/ 843 75 90

  tel. +48 661 612 076

  email: a.skoneczny@famgk.pl

 • Dyrektor Działu Handlowego:

  Krzysztof Masztalerz

  kom. 691 110 183

  email: k.masztalerz@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Julita Ścigała

  tel. 43/ 843 75 80

  kom. +48 519 517 294

  email: j.scigala@cynkowniawielun.pl

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Dominik Suligowski

  tel. 43/ 843 75 82

  kom. +48 519 517 301

  email: d.suligowski@cynkowniawielun.pl

 • Specjalista ds. obsługi klienta:

  Kazimierz Wiśniewski

  tel. 43/ 843 75 81

  kom. +48 519 517 299

  email: k.wisniewski@cynkowniawielun.pl

 • Specjalista działu handlu:

  Michał Skorupiński

  tel. 43/ 843 75 81

  kom. +48 695 421 309

  email: m.skorupinski@cynkowniawielun.pl

FAM S.A. Zakład Opole

 • FAM S.A.
 • ul. Odrzańska 20
 • 45-644 Opole,
 • tel. +48 77 456 24 00

Biuro oraz kasa czynne od 7:00 - 15:00

tel. 77/ 45 62 397/400

Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Możliwości produkcyjne

 

W przypadku cynkowania elementów przekraczających gabaryty wanien procesowych, możliwe jest wykonanie usługi metodą dwukrotnego zanurzenia elementów o maksymalnej długości 14,50 m.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 2 500 - 3 000 ton miesięcznie.

Kontakt

 • Dyrektor Działu Handlowego:

  Krzysztof Masztalerz

  kom. 691 110 183

  email: k.masztalerz@cynkownie.eu

 • Kierownik działu handlowego:

  Ryszard Szczech

  kom.: 609 501 182

  email: r.szczech@famgk.pl

 • Specjalista ds. handlowych:

  Katarzyna Jędrzejko

  kom.: 509 031 955

  email: k.jedrzejko@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. handlowych:

  Arkadiusz Kulig

  kom. 509 031 966

  email: a.kulig@cynkownie.eu

 • Specjalista ds. handlowych:

  Anna Kubat

  tel. 77 456 23 97

  kom. 887 096 663

  email: a.kubat@cynkownie.eu

FAM S.A. Zakład Opole

 • FAM S.A.
 • ul. Odrzańska 20
 • 45-644 Opole,
 • tel. +48 77 456 24 00

Biuro oraz kasa czynne od 7:00 - 15:00

tel. 77/ 45 62 397/400

Produkcja odbywa się w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Dostawy i odbiory należy każdorazowo uzgodnić z biurem obsługi klienta.

Drogowe Bariery Ochronne

FAM S.A. specjalizuje się w kompleksowych realizacjach dotyczących dostaw, dostaw wraz z montażem oraz realizacją indywidualnych rozwiązań. Produkcję barier ochronnych uruchomiono w Opolu w II kwartale 2010r. Pod koniec 2017r. w wyniku kupna od Mostostalu Zabrze zakładu produkcyjnego w Opolu FAM S.A. stał się kontynuatorem produkcji systemów barier ochronnych. Proces produkcyjny prowadzony przez doświadczonych pracowników na nowoczesnej i wysokowydajnej linii technologicznej oraz zastosowanie surowców o gwarantowanym wysokim standardzie zapewniają najwyższą jakość wyrobu oraz pełną zgodność z dokumentacją techniczną. Ciągłe zmiany w stosunku do wymagań stawianych przed urządzeniami bezpieczeństwa ruchu dla infrastruktury drogowej powodują, iż gama oferowanych przez FAM S.A. produktów stale się rozrasta poprzez sukcesywne badania i wdrażanie nowych rozwiązań.
Oferujemy bariery ochronne zgodne z wymaganiami normy EN 1317 i oznakowane znakiem CE:
- bariery drogowe jedno i dwustronne o poziomach powstrzymywania N1 ÷ H2,
- bariery mostowe o poziomach powstrzymywania H1 ÷ H2.
Oferujemy również doradztwo w zakresie projektowania i analizy istniejących projektów drogowych, pozwalające na dostosowanie do obowiązujących przepisów zgodnych z normą EN 1317, rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) oraz wytycznymi stosowania barier ochronnych (GDDKiA, ZDW) i innymi obowiązującymi dokumentami. Oferujemy również doradztwo w zakresie projektowania i analizy istniejących projektów drogowych, pozwalające na dostosowanie do obowiązujących przepisów zgodnych z normą EN 1317, rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) oraz wytycznymi stosowania barier ochronnych (GDDKiA, ZDW) i innymi obowiązującymi dokumentami. Świadczone przez FAM S.A. usługi są wykonywane szybko, rzetelnie, zgodnie z wymaganiami i procedurami odbiorcy. Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych, zapewniając indywidualne rozpatrzenie każdego tematu oraz sprawną realizację zamówień.

Do pobrania

Kontakt

 • Kierownik Wydziału Konstrukcji:

  Wojciech Babiarz

  kom. 509 373 422

  email: w.babiarz@cynkownie.eu

 • Kierownik Biura Obsługi Klienta ds. Barier Drogowych:

  Wioletta Kucharczyk

  kom. 727 600 777

  email: w.kucharczyk@famgk.pl

 • Specjalista ds. Barier Drogowych:

  Jagoda Kasperska

  kom. 601 077 780

  email: j.kasperska@cynkownie.eu