admin

FAM Sp. z o.o. > Artykuły według: admin

2018 FAM Wrocław – nowa hala produkcyjna

Dobudowanie dodatkowej nawy do hali produkcyjnej (zwiększenie powierzchni magazynowych oraz uruchomienie dodatkowych stanowisk rozformowania).


2018 FAM Opole – zbiornik kwasowy

Prace polegały na uruchomieniu nowych zbiorników kwasowych 


2017 FAM Wieluń – oddanie do użytku magazynu wyrobów gotowych, wymiana trzech wanien procesowych

Oddano do użytku magazyn wyrobów gotowych o wymiarach 50x15m, magazyn odpadów i części zamiennych 15x10m. Ponadto wymieniono trzy wanny procesowe oraz wszystkie pomosty. Zamontowano nowy absorber wraz z wentylatorami i zdemontowano stary komin oraz system odciągu gazów znad wanien procesowych.  


2016 FAM Wieluń – nowa elewacja i plac

W tym roku w FAM Wieluń wymieniono elewację hali produkcyjnej na nową oraz wybrukowano cały teren, na którym znajduje się nasza Cynkownia.