Aktualności

FAM S.A. > Aktualności

Inwestycje

W naszej Firmie stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko. Chcemy być najlepsi w oczach naszych Klientów. W związku z tym, cały czas modernizujemy i usprawniamy nasze Cynkownie, stosując najlepszą, dostępną w danym momencie technologię, mając nieustannie na uwadze również ochronę środowiska.

2020 FAM Oborniki – uruchomienie linii do cynkowania wysokotemperaturowego z odwirowaniem.

Uruchomiono linię do cynkowania wysokotemperaturowego z odwirowaniem. Ponadto zmodernizowano transport wewnętrzny, montując system wciągarek (12 sztuk). Wymieniono dwie suwnice, po jednej na formowaniu i rozformowaniu.


2020 Fam Opole – montaż nowych wanien procesowych oraz pomostów

Na przełomie 2019/2020 w Zakładzie Fam Opole przeprowadzono montaż nowych wanien procesowych oraz pomostów. Zabudowaliśmy trawialnię wraz z montażem odciągów gazów. Ponadto uruchomiono system podawania i odbioru trawers, wymieniono instalację gazowo-powietrzną pieca oraz system napełniania i mieszania w wannach procesowych. W 2020 roku oddano do użytku nowy magazyn wyrobów gotowych .


2019 Fam Opole – wymiana suszarki na nową trzykomorową

Wymieniono starą dwukomorową suszarkę na trzykomorową o znacznie większej wydajności. Wyśrutowano i pomalowano na nowo konstrukcję wsporczą hali produkcyjnej oraz zamontowano nową elewację.  


2019 Fam Wieluń – przeprowadzone inwestycje

W 2019 r przeprowadzilismy w Zakładzie Fam Wieluń natępujące inwestycje : montaż filtra tkaninowego oraz wyposażenie suwnic w nowe wciągarki.


2018 FAM Wrocław – nowa hala produkcyjna

Dobudowanie dodatkowej nawy do hali produkcyjnej (zwiększenie powierzchni magazynowych oraz uruchomienie dodatkowych stanowisk rozformowania).


2018 FAM Opole – zbiornik kwasowy

Prace polegały na uruchomieniu nowych zbiorników kwasowych 


2017 FAM Wieluń – oddanie do użytku magazynu wyrobów gotowych, wymiana trzech wanien procesowych

Oddano do użytku magazyn wyrobów gotowych o wymiarach 50x15m, magazyn odpadów i części zamiennych 15x10m. Ponadto wymieniono trzy wanny procesowe oraz wszystkie pomosty. Zamontowano nowy absorber wraz z wentylatorami i zdemontowano stary komin oraz system odciągu gazów znad wanien procesowych.  


2016 FAM Wieluń – nowa elewacja i plac

W tym roku w FAM Wieluń wymieniono elewację hali produkcyjnej na nową oraz wybrukowano cały teren, na którym znajduje się nasza Cynkownia.