Odstředivka

FAM Sp. z o.o. > Slider cz > Odstředivka

Vysokoteplotní zinkování s odstředěním je v současnosti nejlepší a nejúčinnější metoda ochrany proti korozí. Tento způsob ochrany je odolný proti mechanickým poškozením a chrání materiál vystavený vysoké zátěži. Díky roztavení při teplotě 600 °C se zinek optimální nanáší na detaily.
Vice

Odstředivka

FAM Sp. z o.o. > Slider cz > Odstředivka

Odstředivka

FAM S.A. Závod Oborniki je vybaven technologickou linkou, která je určená pro žárové zinkování drobných dílů s odstředěním, jako je spojovací materiál, držáky, hřebíky, šrouby, matice, výkovky, malé ocelové konstrukce. Tato technologie je optimální také pro ochranu povrchu litinových a ocelových odlitků průmyslových armatur proti vzdušné korozi.

Malé předměty není vhodné zavěšovat na dráty nebo háčky, protože je to pracné a v zinkovacích vanách se mohou uvolnit, jejich povrch vypadá hůř a dochází u nich k vyšší spotřebě zinku kvůli zatékání a nálitkům zinkové slitiny. Všem těmto problémům se lze vyhnout pomocí zinkování dílů v koši a jejich odstředění po vytažení ze zinkovací lázně. Pokud budou zajištěny vhodné podmínky, je možné dosáhnout kovový lesk povrchu, který je pro zákazníky velmi atraktivní.

Podle požadavků zákazníka můžeme zinkovat nízké nebo vysoké teplotě. Výrobní kapacita zinkovacích linek pro malé a střední ocelové výrobky je 700 kg/h, ve špičce i 1000 kg/h.

Na technologické lince pro žárové zinkování malých dílů společnosti FAM S.A. implementuje unikátní v evropském měřítku technologii provádění zinkohliníkových povlaků, která v budoucnu díly lepším uživatelským vlastnostem a lepšímu vzhledu povrchu mohou nahradit zinkované povlaky v mnoha aplikacích. Tato pilotní linka byla navržena a postavena v rámci projektu: „Demonstrace automatizované technologické linky pro nanášení žárových zinkových a zinkohliníkových povlaků na malé a střední ocelové díly“, který byl spolufinancován z prostředků EU v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020, Prioritní osa: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Aktivita: Projekty výzkumu a vývoje v podnicích..

Nabízíme

  • atraktivní ceny
  • krátké dodací lhůty
  • vysoká kvalita
  • možnost zinkování malých dílů ve velkých sériích
  • bez nálitků, zatuhlých úkapů a zalepení závitů
  • inovativnost (provádění zinkohliníkových povlaků)