Piotr MroczeK

FAM Sp. z o.o. > Artykuły według: Piotr MroczeK

2020 FAM Oborniki – uvedení do provozu linky pro vysokoteplotní zinkování s odstředěním.

Byla uvedena do provozu linka pro vysokoteplotní zinkování s odstředěním. Dále došlo k modernizaci závodní dopravy, kdy byl namontován systém navijáků (12 ks). Byly vyměněny dva mostové jeřáby, jeden v části přípravy forem a jeden v části rozebírání forem.


Žárové zinkování

Jedná se o nejodolnější, bezpečnou a ekonomickou antikorozní ochranu oceli, která je současně šetrná k životnímu prostředí. Správně provedený povlak ochrání ocel až 100 let! Žárově zinkovaný předmět má nejenom vysoké technické parametry, ale také estetický vzhled. Více


Galvanické Zinkování

Galvanické zinkování je elektrochemický proces nanášení zinkové vrstvy na kovový povrch za účelem ochrany proti korozi. Tato ekonomická a účinná metoda poskytuje trvalou ochranu proti účinkům povětrnostních podmínek a dalších environmentálních faktorů, zároveň zlepšuje estetiku kovových prvků. Vice


Odstředivka

Vysokoteplotní zinkování s odstředěním je v současnosti nejlepší a nejúčinnější metoda ochrany proti korozí. Tento způsob ochrany je odolný proti mechanickým poškozením a chrání materiál vystavený vysoké zátěži. Díky roztavení při teplotě 600 °C se zinek optimální nanáší na detaily. Vice


Silniční svodidla

Hlavním úkolem silničních svodidel je ochrana zdraví a života účastníků silničního provozu a zajištění bezpečnosti lidí a staveb v okolí komunikací. Nabízíme svodidla v souladu s normou EN 1317 a se značkou CE. Vice


2020 FAM Opole – montáž nových procesních van a plošin

Na přelomu 2019/2020 byla v závodě FAM Opole provedena montáž nových procesních van a plošin. Instalovali jsme mořírnu a odsávání plynů. Dále byl zprovozněn systém přísunu a odsunu traverz, byly vyměněny rozvody plynu a vzduchu pece a systém plnění a míchání v procesních vanách. V roce 2020 byl uveden do provozu nový sklad hotových výrobků.


2019 FAM Opole – nahrazení sušičky novým tříkomorovým zařízením

Došlo k výměně staré dvoukomorové sušičky za tříkomorovou s podstatně vyšším výkonem. Bylo provedeno otryskání a nový nátěr nosné konstrukce výrobní haly a byla provedena nová fasáda.


2019 FAM Wieluń – realizované investice

V roce 2019 jsme v závodě FAM Wieluń uskutečnili následující investice: instalace látkového filtru a vybavení mostových jeřábů novými navijáky.


2018 FAM Wrocław – nová výrobní hala

Přístavba další lodi k výrobní hale (zvětšení skladovacích ploch a zprovoznění dalších pracovišť pro rozebírání forem).


2018 FAM Opole – nádrž na kyselinu

Byly uvedeny do provozu nové nádrže na kyselinu