Novinky

FAM Sp. z o.o. > Novinky

Investice

V naší firmě jsme si nastavili velmi vysokou laťku. Chceme být nejlepší z pohledu našich zákazníků. Proto nepřetržitě modernizujeme a zvyšujeme efektivnost našich zinkoven s pomocí nejlepší současné technologii. Neustále také přemýšlíme o ochraně životního prostředí.

2020 FAM Oborniki – uvedení do provozu linky pro vysokoteplotní zinkování s odstředěním.

Byla uvedena do provozu linka pro vysokoteplotní zinkování s odstředěním. Dále došlo k modernizaci závodní dopravy, kdy byl namontován systém navijáků (12 ks). Byly vyměněny dva mostové jeřáby, jeden v části přípravy forem a jeden v části rozebírání forem.


2020 FAM Opole – montáž nových procesních van a plošin

Na přelomu 2019/2020 byla v závodě FAM Opole provedena montáž nových procesních van a plošin. Instalovali jsme mořírnu a odsávání plynů. Dále byl zprovozněn systém přísunu a odsunu traverz, byly vyměněny rozvody plynu a vzduchu pece a systém plnění a míchání v procesních vanách. V roce 2020 byl uveden do provozu nový sklad hotových výrobků.


2019 FAM Opole – nahrazení sušičky novým tříkomorovým zařízením

Došlo k výměně staré dvoukomorové sušičky za tříkomorovou s podstatně vyšším výkonem. Bylo provedeno otryskání a nový nátěr nosné konstrukce výrobní haly a byla provedena nová fasáda.


2019 FAM Wieluń – realizované investice

V roce 2019 jsme v závodě FAM Wieluń uskutečnili následující investice: instalace látkového filtru a vybavení mostových jeřábů novými navijáky.


2018 FAM Wrocław – nová výrobní hala

Přístavba další lodi k výrobní hale (zvětšení skladovacích ploch a zprovoznění dalších pracovišť pro rozebírání forem).


2018 FAM Opole – nádrž na kyselinu

Byly uvedeny do provozu nové nádrže na kyselinu


2017 FAM Wieluń – zprovoznění skladu hotových výrobků, výměna tří procesních van

Byl zprovozněn sklad hotových výrobků s rozměry 50 x 15 m, sklad odpadů a náhradních dílů 15 x 10 mm. Dále byly vyměněny tři procesní vany a všechny plošiny. Byl instalován nový absorbér s ventilátory a byla provedená demontáž starého komínu a systému odsávání plynů nad procesními vanami. 


2016 FAM Wieluń – nová fasáda a zpevněná plocha

Ve FAM Wieluń byla v tomto roce provedena výměna fasády výrobní haly za novou a byla vydlážděna celá plocha, na které je naše zinkovna.