Moření oceli

FAM Sp. z o.o. > Moření oceli

Zvětšující se koroze způsobuje degradaci materiálu, což představuje velkou hrozbu pro bezpečnost. Degradace výrobků a vybavení může způsobit významné finanční škody. Jev koroze vzniká jak v důsledku nepříznivých okolních podmínek, jako je vysoká vlhkost nebo salinita, ale také vlivem nečistot, které ocel obsahuje. Za účelem očištění povrchu ocele od maziv nebo po svařování a v případě nižšího obsahu chromu na povrchu je vhodné ocel namořit.

Moření oceli je proces, během něhož jsou z povrchu odstraňována veškerá zabarvení, nečistoty a oxidace. Před mořením je nutné ocel odmastit vhodnými přípravky. Pro moření se obvykle používá směs kyselin, jako je kyselina dusičná, fluorovodíková, někdy také sírová. Kyseliny se míchají ve vhodných poměrech. Není vhodné používat látky obsahující chloridy, jako je např. kyselina solná, protože by to mohlo přispět ke vzniku důlkové koroze.