Ochrana životního prostředí

FAM Sp. z o.o. > Ochrana životního prostředí

Pečujeme o životní prostředí

Společnost FAM S.A. je dynamicky rostoucí firma, která nezapomíná na naše společné životní prostředí.

Uplatňujeme osvědčená řešení mezinárodní firem, která zabraňují úniku nečistot do životního prostředí.

Realizujeme řadu investic, jejichž účelem je nejenom zefektivnění výroby, ale hlavně snížení emisí a množství odpadů.

Zavedli jsme řešení, jako je rekuperace tepla ze zinkovací pece, které je využíváno v ostatních částech výroby.  Díky tomu snižujeme spotřebu elektrické energie z neobnovitelných zdrojů. Ve všech závodech jsme provedli modernizaci systému ventilace, která přispívá k ochraně životního prostředí v obecném smyslu, ale také zvyšuje komfort obyvatel v jejich okolí. Filtrační systémy, které zabraňují úniku nežádoucích látek do vzduchu, jsou vybaveny automatickým řízením.

Důsledný systém interní kontroly a nepřetržité zlepšování všech aspektů technologie zabraňuje vzniku nadměrného množství výrobních odpadů. Odpady, které podléhají důslednému třídění a recyklaci, odevzdáváme firmám s příslušným oprávněním. Všechny naše závody jsou provozovány na základě integrovaného povolení vydaného místně příslušnými vojvodskými orgány.