Silniční svodidla

FAM Sp. z o.o. > Silniční svodidla

Silniční svodidla

Společnost FAM S.A. se zaměřuje na komplexní realizaci dodávek včetně montáže a na individuální řešení. Společnost FAM S.A. je výrobcem silničních svodidel. Výroba silničních svodidel byla zahájena v Opolí ve druhém kvartálu 2010. Ke konci roku 2017 se společnost FAM Sp. z o.o. po nákupu výrobního závodu v Opolí od firmy Mostostal Zabrze stala pokračovatelem výroby silničních svodidel. Zkušení pracovníci, moderní výkonná technologická linka a používání surovin s garantovanou vysokou kvalitou umožňují dosáhnout nejvyšší kvalitu výrobků a jejich úplnou shodu s technickými normami. Z důvodu neustálých změn požadavků na vybavení v oblasti bezpečnosti silničního provozu se spektrum výrobků nabízených společností FAM S.A. stále rozšiřuje postupným vývojem a a zaváděním nových řešení.

Nabízíme ochranná svodidla v souladu s normou EN 1317 a se značkou CE.

Nabízíme také poradenství v oblasti navrhování a analýz stávajících komunikací za účelem jejich úpravy podle platné normy EN 1317, nařízení č. 305/2011 (CPR) a směrnic pro používání ochranných svodidel (generální ředitelství silnic a dálnic, regionálních správ silnic) a další platnou dokumentací.

Služby poskytované společností FAM S.A. jsou prováděny rychle, pečlivě a v souladu s požadavky a postupy odběratele. Kontaktujte nás! Všechny poptávky posuzujeme individuálně a nabízíme rychlou realizaci zakázek.

K čemu slouží silniční svodidla?

Ochranná svodidla jsou používána především pro ochranu zdraví a života účastníků silničního provozu. Jsou také důležité pro bezpečnost osob a budov v okolí komunikací. Silniční ochranná svodidla je možné používat pouze tehdy, pokud by jejich nepoužití přinášelo horší výsledky v oblasti bezpečnosti než jejich použití.

Jsou používána na místech, kde vyjetí vozidla mimo okraj nebo pruh může ohrozit jiné účastníky provozu. Silniční svodidla lze použít na viaduktu, násypu a všude, kde v blízkosti komunikace jsou budovy nebo jiné prvky, jako např. sloupy. Náraz do těchto prvků bývá velmi nebezpečný.

Silniční ochranná svodidla musí uvést vozidlo na takovou jízdní dráhu, která bude co nejméně ohrožovat ostatní řidiče. Správně provedená svodidla nesmí vozidlo odrazit. Efekt úderu do svodidla musí být co nejmenší a muže způsobit pouze malé poškození. Řidič musí mít co největší možnost získat zpět kontrolu nad vozidlem.

Podle čeho jsou svodidla vybírána?

Svodidla se dělí zpravidla na silniční a mostní. Norma EN 1317 neurčuje konkrétní tvary, rozměry nebo materiály, ze kterých by měly být vyrobeny. Určuje ale třídy účinnosti, které jsou závislé na rychlosti a hmotnosti vozidla a sklonu svodidla. Tato norma klasifikuje silniční svodidla podle funkčních charakteristik, jako je úroveň zadržení a deformace, které jsou vyjádřeny jako aktivní šířka a úroveň intenzity události.

Norma neurčuje, jaká svodidla jsou určená pro dané komunikace. Zvolená třída účinnosti musí odpovídat druhu silnice, umístění, geometrii a intenzitě silničního provozu a také překážkám, které jsou na vozovce a v její blízkosti.

V naší nabídce naleznete systémy svodidel, které splňují platné podmínky. Nabízíme jednostranná a oboustranná silniční svodidla s úrovní zadržení N1 ÷ H2 a mostní svodidla s úrovní zadržení H1 ÷ H2. 

Nabízíme

  • systémy svodidel v souladu s novými normami používání svodidelbarier
  • certifikované systémy
  • vysoká kvalita
  • krátké dodací lhůty
  • atraktivní ceny
  • dlouholeté zkušenosti
  • Bezpečnost
  • finanční stabilita dodavatele