UE projekty

FAM Sp. z o.o. > UE projekty

Společnost FAM S.A. realizovala výzkumně-vývojové projekty v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020, aktivita 1.1 Projekty výzkumu a vývoje, Opatření 1.1.1.Průmyslový výzkum a vývoj realizovaný v podnicích.

Vybrané projekty

Cílem tohoto projektu je vyvinout procesní inovaci v podobě komplexní, vysokovýkonné a automatizované zinkovací technologie, která bude souhrnně implementovat inovace technologie, které naplňují koncepci Průmyslu 4.0, s nízkým negativním vlivem na životní prostředí. Toto řešení bude vyvinuto v rámci 5 etap výzkumných a vývojových prací, jejichž výstupem bude funkční technologická linka.

Podstatou inovace bude vývoj technologických řešení, která přispějí ke zvýšení výkonu procesu a snížení množství odpadů, nákladů a spotřeby energie při současném udržení vysoké kvality zinkových povlaků. Unikátní řešení se budou týkat:

– automatizovaného systému kontroly,

– sekce přípravy povrchu,

– sekce zinkování,

– sekce pasivace.

– Výstupem projektu bude procesní inovace v podobě zlepšeného komplexního vysokovýkonného a automatizovaného procesu žárového zinkování, který bude inovován v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 a bude mít menší negativní vliv na životní prostředí. Implementace výstupů výzkumu a vývoje se uskuteční v závodě společnosti FAM S.A. ve městě Rawa Mazowiecka (lodžské vojvodství).

Číslo smlouvy: POIR.01.01.01-00-1426/20-00.,

Rozpočet projektu: 19 176 896,18,-PLN Výše dotace z evropských fondů: 7 670 758,47,-PLN

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředí Evropského fondu pro Regionální rozvoj v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj. Projekt je realizován v rámci veřejné soutěže Národního centra pro výzkum a vývoj: Rychlá cesta.

Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní řešení v oblasti přípravy povrchu v procesu žárového (ponorného) zinkování, včetně výrobků určených pro odvětví stavebnictví, energetiku a automotive. Vyvíjená technologie společnosti představuje procesní inovaci min. na úrovni Polska. Implementace výstupů výzkumných a vývojových prací projektu bude provedena v rámci vlastní podnikatelské činnosti společnosti FAM. Vyvíjený proces se bude vyznačovat unikátními řešeními, která jsou klíčová pro zvýšení efektivity procesu zvýšením jeho výkonu a snížením nákladovosti, včetně: – procesu odmašťování výrobků; – procesu moření výrobků; procesu dvouúrovňového oplachování a ošetření výrobků tavidlem; – procesu sušení výrobků. V důsledku implementace této procesní inovace bude společnost schopna nabídnou na trhu kvalitnější žárové zinkování, které se bude vyznačovat lepším vzhledem povrchu bez přerušení, prasklin a hrbolů, čím bude přímo reagovat na definované potřeby cílových odběratelů. Pro dosažení definovaného výstupu projektu bude společnost provádět výzkum a vývoj v rámci 1. etapy průmyslového výzkumu a 2. etapy vývoje, jejímž koncovým efektem bude demonstrační technologie přípravy povrchu v rámci procesu žárového zinkování, který bude validován v reálných podmínkách.

Aktivita 1.1 Projekty výzkumu a vývoje v podnicích, Opatření 1.1.1. Průmyslový výzkum a vývoj realizovaný podniky v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020.

Číslo smlouvy: POIR.01.01.01-00-0501/18-00.

Rozpočet projektu: 13 443 654, 60 PLN. Výše dotace z evropských fondů: 5 518 529, 97 PLN

Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní a automatizovanou technologii nanášení zinkových a zinkohliníkových povlaků na malé a středí kovové díly. Uvažovaná technologie bude představovat procesní inovaci v měřítku alespoň polského trhu, a to díky použití řady vlastních řešení mj. v procesu přípravy povrchu (automatizovaný systém dopravy), sušení (sušička vlastní koncepce umožňující synchronické sušení sortimentu různé velikosti). Vyvinutá technologie také umožní uvést na trh produktovou inovaci v podobě antikorozního zinkohliníkového povlaku, který není dosud používána u jednotkových výrobků a dosahuje lepší užitné vlastnosti než v současnosti používané zinkové povlaky. Pro dosažení definovaného výstupu uskuteční společnost výzkum a vývoj členěný do jedné etapy průmyslového výzkumu a dvou etap vývoje, jejichž koncovým efektem bude demonstrační linka technologická linka pro ponorné pokovování malých a středních ocelových dílů, validace proběhne v reálných provozních podmínkách. Výzkumné a vývojové výstupy projektu budou implementovány v rámci vlastní podnikatelské činnosti společnosti ve výrobním závodě ve městě Oborniki.

Aktivita 1.1 Projekty výzkumu a vývoje v podnicích, Opatření 1.1.1. Průmyslový výzkum a vývoj realizovaný podniky v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014-2020.

Číslo smlouvy: POIR 01.01.01-00-D614/18-00

Rozpočet projektu: 8 300 900,88 PLN Výše dotace z evropských fondů: 3 433 492,45 PLN