Žárové zinkování oceli

FAM Sp. z o.o. > Žárové zinkování oceli

Co to je žárové zinkování?

Žárové zinkování je moderní a technicky pokročilý proces ochrany železa a oceli proti korozi. Vysoká kvalita ochranného povlaku je výsledkem několika speciálních vlastností zinku, které chrání ocel před korozí a poškozením. Zinkováním lze prodloužit životnost ocelových dílů, konstrukcí či sloupků silničních svodidel.

Podstatou zinkování je ponoření daného předmětu do zinkovací lázně s teplotou 450 °C. Sloučeniny železa a zinku se spojují a vytvářejí velmi pevnou vrstvu. Před zinkováním je u materiálu prováděno speciální chemické obrábění.

Proč je zinkování výhodné:

 • Jedná se o nejlepší ochranu proti korozi na dlouhou dobu.
 • Zinková vrstva má vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti poškození.
 • Zinkový povlak má estetický vzhled
 • Zinkování je ekonomický výhodné a bezpečné pro životní prostředí.

Postup žárového zinkování

Žárové zinkování oceli je nejefektivnější a nejuniverzálnější způsob její ochrany proti korozi. Zinkový povlak tvoří na ocelových dílech velmi dobrou ochrannou bariéru a ochranu před korozním prostředím. Podle tloušťky zinkového povlaku a prostředí, v jakém bude výrobek používán, tato ochrana před korozí vydrží 10 až 100 let. Správně provedené žárové zinkování sestává z několika fází, počínaje přípravou povrchu ocelových předmětů určených k zinkování a jejich ponořením do lázně s tekutým zinkem a vytvořením ochranné vrstvy železo-zinek konče.

1. Odmašťování

První fází přípravy ocelového povrchu k zinkování je jeho odmaštění. Odmašťování se provádí v anorganických alkalických, kyselých nebo neutrálních roztocích. Základním úkolem odmašťování je dosažení chemicky čistého povrchu a odstranění mastných nečistot, oleje, voskových látek atp. z ocelových předmětů, které již nelze odstranit v další fázi moření.

2. Moření

Úkolem druhé fáze přípravy ocelového povrchu k zinkování je důkladné odstranění nekovových látek, jako je rez, struska a jiné produkty koroze. Nejpopulárnějším a nejčastějším způsobem moření ocelových předmětů je jejich ponoření do lázně 12-16% kyseliny solné. Délka ošetření v lázni je závislá hlavně na míře koroze ocelových předmětů a na koncentraci kyseliny v mořící lázni.

3. Oplachování

Oplachování probíhá ve vaně s vodou. Úkolem této fáze přípravy je zbavit namořené ocelové předměty zbytků kyseliny. Cílem je zabránit nadměrnému přenosu kyseliny do tavidla.

4. Aplikace tavidla

Velmi důležitou fází přípravy povrchu před zinkováním je aplikace tavidla. Tavidlo, tedy vodný roztok chloridu zinečnatého a chloridu amonného, má zajistit hlavně správný průběh reakce železa se zinkem během zinkování. Tavidlo aktivuje namořené a opláchnuté povrchy tak, aby rychle a rovnoměrně reagovaly se zinkovou lázní.

5. Sušení

Po fází aplikace tavidla následuje sušení, které probíhá v uzavřených sušičkách při teplotě 100 až 150 °C. Tento proces slouží mj. k osušení zbytků tavidla a minimalizace rozdílů teplot zinkovaných materiálů.

6. Zinkování

Závěrečná fáze žárového zinkování spočítá v ponoření připravených předmětů do lázně s roztaveným zinkem s teplotou 440-460 °C. Díky difuzi, tedy pronikání atomů zinku do svrchních vrstev oceli vzniká ochranný povlak železo-zinek. Tloušťka tohoto povlaku závisí hlavně na druhu použité oceli a délce zinkovací lázně.

7. Ochlazování

Poslední fází zinkování je ochlazování zinkovaných materiálů ve vodě tak, aby dosáhly teplotu vhodnou pro další obrábění.

Co vše v oblasti žárového zinkování nabízíme?

 • odborné poradenství
 • dlouholeté zkušenosti
 • čištění materiálu po zinkování
 • vykládku a nakládku
 • expresní realizaci
 • atraktivní ceny
 • krátké dodací lhůty
 • nejvyšší kvalitu služeb
 • inovativnost
 • šetrnost vůči životnímu prostředí

Vysokoteplotní žárové zinkování

V červnu 2020 jsme uvedli do provozu automatizovanou technologickou linku pro žárové povlakování malých předmětů zinkovým a zinkohliníkovým povlakem.

Tato operace probíhá při teplotě 450-600 °C. Zinkování malých předmětů probíhá v keramické vaně s rozměry 2000 x 1100 x 1500 mm (délka x šířka x výška). Používáme také kelímkovou pec, která je určená pro nanášení zinkohliníkových a hliníkových povlaků při vysokých teplotách.  Naše linka je plně automatická, díky čemuž dosahujeme vysoký výkon a rychlost povlakování.

Vysokoteplotní žárové zinkování je určeno pro zinkování ocelových předmětů, spojovacích materiálu, litinových odlitků a šroubů. Předměty po zinkování jsou odstřeďovány ve speciální odstředivce. Tato pokročilá technologie eliminuje nálitky zinku a zaručuje průchodnost otvorů a závitů. Díky rovnoměrnému nanesení je dosažen hladký povlak.

Vysokoteplotní zinkování je nejlepší, nejlevnější a nejúčinnější metoda ochrany proti korozi. Chrání také před mechanickým poškozením.

Naše realizace žárového zinkování