DASt 022

Wytyczne DASt 022, dotyczące cynkowania ogniowego stalowych konstrukcji nośnych, zostały wydane przez Niemiecką Komisję Budownictwa Stalowego (Deutscher Ausschuß für Stahlbau DASt). Podstawą opracowania było zapobieżenie pęknięciom strukturalnym ocynkowanej konstrukcji, które osłabiają jej trwałość i zagrażają bezpieczeństwu. Wytyczne obowiązują zarówno projektantów i wytwórców konstrukcji jak i  Cynkownie.

Nasi Kontrahenci eksportujący konstrukcje lub wyroby na rynek Niemiec uzyskują przewagę konkurencyjną korzystając z naszych usług wykonanych zgodnie z wytycznymi DASt 022.

Konstrukcje klasyfikuje się wg trzech klas ufności opartych na specyfikacji konstrukcji obejmującej m.in. rodzaj i grubość zastosowanej stali, wysokość  konstrukcji, charakterystykę dotyczącą ukształtowania i spawania. Poprawne sklasyfikowanie jest konieczne do określenia właściwych parametrów procesu, rodzaju kontroli końcowej i wymaganej dokumentacji powykonawczej.  W zakresie cynkowania wytyczne DASt 022 stanowią uzupełnienie normy ISO 1461 i obowiązują konstrukcje montowane na terenie Niemiec.

W celu uzyskania certyfikatu, Cynkownia musi spełniać rygorystyczne wymagania odnoszące się do parametrów procesu, kontroli oraz dokumentacji, a personel kontrolujący wyrób końcowy musi posiadać dodatkowe uprawnienia. Potwierdzeniem jest coroczna pozytywna inspekcja przedstawicieli niemieckiego Instytutu Technologii Powierzchni (Institut für Oberflächentechnik IFO).

Posiadając aprobatę zgodności z wytycznymi DASt 022 możemy wykonywać usługę cynkowania ogniowego na:

  1. Wyrobach podlegających nadzorowi budowlanemu (zawartych w Liście Reguł Budowlanych (Bauregelliste) Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt)
  2. Elementach statycznie nośnych, obliczanych według normy DIN 18800 wzgl. DIN EN 1993 oraz produkowanych zgodnie z wymaganiami normy DIN 18800-7 wzgl. EN 1090-2