Atest higieniczny

FAM S.A. > Cynkowanie ogniowe stali > Atest higieniczny

Atest higieniczny PZH jest wydawany przez instytut badawczo-naukowy Państwowego Zakładu Higieny. Atest wydany przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

FAM S.A. posiada atest w zakresie powłoki ochronnej rur stalowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu uzyskania certyfikatu, powłoka wytwarzana w każdym naszym zakładzie przeszła szczegółowe badania laboratoryjne na zawartość pierwiastków szkodliwych dla zdrowia. Efektem jest spełnienie rygorystycznych wymagań m.in. Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Oznacza to, że możemy świadczyć usługę cynkowania ogniowego na konstrukcjach, które będą miały styczność z wodą pitną.