O procesie

Cynkowanie ogniowe to najbardziej skuteczna i uniwersalna metoda zabezpieczająca stal przed korozją. Powłoka cynkowa wytworzona na elementach stalowych stanowi doskonałą barierę ochronną pomiędzy stalą a środowiskiem korozyjnym. W zalezności od grubości wytworzonej powłoki cynkowej i środowiska w jakim wyrób będzie użytkowany ochrona przed korozją trwa od 10 do nawet 100 lat.
Prawidłowo przeprowadzony proces cynkowania ogniowego składa się z kilku etapów przygotowania powierzchni stalowej elementów przeznaczonych do cynkowania aż do ich zanurzenia w wannie z ciekłym cynkiem i wytworzenia powłoki ochronnej żelazo-cynk.

 1. Odtłuszczanie

  Pierwszym etapem przygotowania powierzchni stalowej do cynkowania jest odtłuszczanie. Proces odtłuszczania wykonywany jest w nieorganicznych roztworach alkalicznych, kwaśnych lub neutralnych. Podstawowym zadaniem procesu odtłuszczania jest uzyskanie czystej chemicznie powierzchni poprzez pozbawienie elementów stalowych zanieczyszczeń w postaci tłuszczu, oleju, substancji woskowatych itp., których nie można usunąć w kolejnym etapie jakim jest trawienie.

 2. Trawienie 

  Drugi etap przygotowania powierzchni stalowej do cynkowania ma na celu skuteczne usunięcie z powierzchni substancji niemetalicznych takich jak rdza, zgorzelina i inne produkty korozji. Najpopulraniejszym i najczęściej stosowanym sposobem trawienia elementów stalowych jest kąpiel w kwasie solnym o stężeniu 12-16%. Czas kąpieli zależy przede wszystkim od stopnia skorodowania elementów stalowych oraz stężenia kwasu w kąpieli trawiącej.

 3. Płukanie

  Proces płukania odbywa się w wannie wypełnionej wodą. Zadaniem tego etapu przygotowania jest wypłukanie wytrawionych elementów stalowcyh z pozostałości kwasu. Ma to na celu zapobieganie nadmiernego przenoszenia kwasu do topnika.

 4. Topnikowanie

  Bardzo ważnym etapem w procesie przygotowania powierzchni przed cynkowaniem jest topnikowanie. Topnik czyli roztwór wodny chlorku cynku i chlorku amonu ma przede wszystkim zapewnić prawidłowy przebieg reakcji żelaza z cynkiem podczas cynkowania. Topnik uaktywnia wytrawione i wypłukane powierzchnie materiałów w taki sposób aby szybko i równomiernie wchodziły w reakcję z kąpielą cynkową.

 5. Suszenie

  Po etapie topnikowania następuje suszenie, które odbywa się w suszarkach zmykanych w temperaturach od 100 do 150 st C . Proces ten ma na celu m.in. wysuszenie pozostałości topnika oraz zminimalizowanie różnicy temperatur cynkowanych materiałów

 6. Cynkowanie

  Finalny etap procesu cynkowania ogniowego polega na zanurzaniu w kąpieli z ciekłym cynkiem o temperaturze 440-460st C uprzednio przygotowanych materiałów. Dzięki zjawisku dyfuzji czyli przenikania atomów cynku w zewnętrzne warstwy stali powstaje powłoka ochronna żelazo-cynk. Grubość tej powłoki uzalezniona jest przede wszystkim od rodzaju zastosowanej stali oraz czasu przebywania w kąpieli cynkowniczej. 

 7. Chłodzenie

  Ostatnim etapem procesu cynkowania jest chłodzenie ocynkowanych materiałów w wodzie celem wystudzenia ich do temperatury pozwalającej na dalszą obróbkę.