FAM Zakład Opole

Biurowiec i Hala Produkcyjna


FAM Zakład Opole wywodzi się z dawnej Ocynkowni Ogniowej należącej do firmy „Mostostal-Met” powstałej w 1995r., której głównym udziałowcem był Mostostal Zabrze Holding S. A. Następnie w wyniku reorganizacji grupy kapitałowej i połączenia z Mostostalem Kędzierzyn S. A. działał od 2012r. jako Oddział Ocynkownia by ostatecznie w wyniku scalenia wszystkich spółek produkcyjnych w 2013 r. przyjąć nazwę MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S. A. Oddział Ocynkownia w Opolu. W grudniu 2017 r. Zakład został kupiony przez obecnego właściciela, firmę FAM S.A. Od samego początku istnienia Cynkowni, podstawowym profilem jej działalności było świadczenie usług cynkowania ogniowego. Od 2010 roku oferta została wzbogacona o produkcję i sprzedaż certyfikowanych systemów barier drogowych odpowiadających wymogom normy EN 1317 o poziomach powstrzymywania H1 i N2. FAM Zakład Opole od momentu przejęcia przez obecnego Właściciela przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniono wszystkie wanny procesowe, łącznie z wanną cynkowniczą. Wymieniono suwnice, zmechanizowano system odkładczo-transportowy trawers. Mając na uwadze ochronę środowiska zabudowano trawialnię, montując nowoczesny system filtracyjny. Renowacji poddano wnętrze hal produkcyjnych jak również wymieniono całą elewację. Obecnie FAM Zakład Opole jest prężnie działającą Cynkownią z technologią dorównującą wysokim standardom obowiązującym w pozostałych naszych Cynkowniach. Możliwości produkcyjne to 3000t miesięcznie. Nasza Cynkownia posiada wannę o długości 13m. Maksymalny ciężar elementu jaki możemy przyjąć do cynkowania to 5,0t.