O firmie

FAM S.A. > O firmie

Profil działalności

FAM S.A. to firma świadcząca usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. Metoda ta zalicza się do najlepszych zabezpieczeń konstrukcji stalowych przed korozją – żadna inna forma zabezpieczenia nie posiada jednocześnie cech wysokiej trwałości, odporności na korozję oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Trwałość powierzchni cynkowej wynosi od 20 do 100 lat i uzależniona jest od agresywności środowiska oraz grubości powłoki cynkowej. Ze względu na wieloletni okres ochrony przed korozją, jaki zapewnia ogniowa powłoka cynkowa, jest ona zabezpieczeniem bardzo tanim – koszty ponoszone w momencie wykonywania powłoki w odniesieniu do okresu jej trwałości okazują się znikome.

Aktualnie Spółka prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach: we Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej, Opolu, Wieluniu oraz Obornikach. Wszystkie nasze Zakłady zaliczają się do najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju i charakteryzują się wysoką wydajnością oraz jakością świadczonych usług (posiadane nowoczesne zaplecze techniczne pozwala na cynkowanie nawet wielkogabarytowych konstrukcji stalowych o długości do 12,8 m). Posiadamy również malarnię proszkową  pozwalającą na dodatkowe zwiększenie odporności korozyjnej konstrukcji i uzyskanie dowolnej kolorystyki.

Do najczęściej cynkowanych wyrobów należą stalowe elementy konstrukcji budowlanych, bariery drogowe, kraty pomostowe, systemy ogrodzeń, elementy wież telefonii komórkowej, ramy przyczep samochodowych etc. Popularność cynkowania rośnie w takich segmentach rynku, jak przemysł energetyczny, budownictwo, mosty i urządzenia drogowe, chłodnictwo. O atrakcyjności rynku usług cynkowniczych i jego dobrych perspektywach na najbliższe lata świadczy konsolidacja branży, budowa nowych cynkowni oraz rozbudowa możliwości produkcyjnych.

Wybierając cynkowanie, wybierają Państwo niezawodny, wysokiej jakości produkt od rzetelnego i długoletniego dostawcy. Obecnie to najbardziej opłacalny sposób ochrony przed korozją. Cynkowanie jest nie tylko nowoczesnym produktem, który wykorzystuje technicznie zaawansowane własności cynku oraz stali, ale również posiada długą historię udanych zastosowań.

Najlepszymi referencjami dowolnego produktu są przykłady z przeszłości. W wielu znanych na świecie inwestycjach wykorzystano cynkowanie. Na przykład konstrukcja stalowa dachu Opery w Sydney jest zabezpieczona powłoką cynkową.

Zastosowania cynkowania ogniowego pokazują, że jest ono najlepszym wyborem do ochrony stali. Zarówno dla małych zakładów konstrukcji stalowych jak i konstruktorów dużych projektów na świecie wybór cynkowania ogniowego jest dobrą decyzją handlową.