Ochrona środowiska

FAM S.A. > Ochrona środowiska

Dbamy o środowisko

FAM S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą, która nie zapomina o naszym wspólnym dobru – jakim jest środowisko naturalne.

Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań międzynarodowych firm, zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Prowadzimy liczne inwestycje, których zadaniem jest nie tylko usprawnienie procesu produkcyjnego, ale przede wszystkim zmniejszenie emisji i produkcji odpadów.

Wprowadziliśmy takie rozwiązania jak odzyskiwanie ciepła z pieca cynkowniczego, które jest wykorzystywane na innych etapach procesu.  Dzięki temu ograniczamy pobór energii ze źródeł nieodnawialnych. Mając na uwadze dobro nie tylko środowiska w rozumieniu ogólnym, ale i również komfort okolicznych mieszkańców, wszystkie zakłady produkcyjne przeszły modernizację instalacji wentylacji. Obecnie są zaopatrzone w sterowane automatycznie systemy filtracyjne mające na celu zapobieżenie przedostania się do powietrza niepożądanych substancji.

Szczelny system wewnętrznej kontroli oraz nieustające doskonalenie wszystkich aspektów technologii zapobiega powstawaniu nadmiernej ilości odpadów produkcyjnych. Firmy posiadające stosowne pozwolenia odbierają od nas odpady, które podlegają rygorystycznej selekcji i odzyskowi surowców.
Każdy nasz Zakład działa w oparciu o pozwolenia zintegrowane wydane przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2023, poz. 1173) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.