Projekty UE

FAM S.A. > Projekty UE

FAM Sp. z o.o. w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizacje badawczo – rozwojowe.

Wybrane realizacje

Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej w postaci kompleksowej, wysokowydajnej i zautomatyzowanej technologii cynkowania, kumulatywnie implementującej ulepszenia technologii realizujące koncepcję Przemysłu 4.0. o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko. Rozwiązanie zostanie opracowane w ramach 5 etapów prac B+R, których efektem będzie funkcjonalny ciąg technologiczny

Istotą innowacji będzie opracowanie rozwiązań technologicznych wpływających na zwiększenie wydajności procesu oraz zmniejszenie odpadowości, kosztowności i energochłonności, przy jednoczesnej możliwości utrzymania wysokiej jakości powłok cynkowych Unikalne rozwiązania będą dotyczyły:

– zautomatyzowanego systemu nadzoru

– sekcji przygotowania powierzchni,

– sekcji osuszania,

– sekcji cynkowania,

– sekcji pasywacji

Rezultatem projektu  będzie innowacja procesowa w postaci udoskonalonego, kompleksowego, wysokowydajnego i zautomatyzowanego procesu cynkowania ogniowego, ulepszonego w myśl koncepcji Przemysł 4.0, o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko.
Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do zakładu Spółki FAM S.A. zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie)

Numer Umowy: POIR.01.01.01-00-1426/20-00.

Wartość projektu: 19 176 896,18 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 670 758,47 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych dedykowanych rozwiązań w zakresie przygotowania powierzchni w przebiegu procesu cynkowania ogniowego (zanurzeniowego) stali, w tym produktów przeznaczonych do branży budownictwa, energetyki i automotive. Planowana do opracowania technologia Spółki stanowi innowację procesową min. w skali Polski. Wdrożenie rezultatów Projektu odbędzie się poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Spółki FAM. Planowany do opracowania proces, będą charakteryzowały unikalne rozwiązania, kluczowe w perspektywie uzyskania zwiększonej efektywności procesu poprzez zwiększenie jego wydajności oraz ograniczenie kosztochłonności, w tym m.in. w zakresie: – procesu odtłuszczania wyrobów; – procesu trawienia wyrobów; – procesu płukania dwustopniowego i topnikowania wyrobów; – procesu suszenia wyrobów. W wyniku implementacji innowacji procesowej Spółka będzie mogła zaoferować na rynku wyższej jakości usługę cynkowania ogniowego, charakteryzującą się zwiększoną estetyką powierzchni cynkowanych elementów, w tym wolnej od nieciągłości, bruzd, nierówności – co będzie wprost odpowiadało na zdefiniowane potrzeby odbiorców docelowych. W celu osiągnięcia zdefiniowanego rezultatu Projektu, Spółka przeprowadzi prace B+R podzielone na 1 Etap badań przemysłowych i 2 Etapy prac rozwojowych, których efektem końcowym będzie zwalidowany w warunkach rzeczywistego wykorzystania demonstrator technologii przygotowania powierzchni w procesie cynkowania ogniowego.

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer Umowy: POIR.01.01.01-00-0501/18-00.

Wartość projektu: 13 443 654, 60 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 5 518 529, 97 zł

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej i wysoce zautomatyzowanej technologii nakładania ogniowych powłok cynkowych oraz cynkowo–aluminiowych dedykowanych drobnym i średnim elementom stalowym. Planowana do wytworzenia technologia będzie stanowiła innowację procesową w skali co najmniej rynku krajowego z uwagi na zastosowanie w procesie szeregu dedykowanych i autorskich rozwiązań m.in. w zakresie procesu przygotowania powierzchni (zautomatyzowany system transportu), suszenia (autorsko opracowana suszarka pozwalająca na synchroniczne suszenie asortymentu różnej wielkości). Opracowywana technologia umożliwi również wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci niestosowanej dotychczas dla wyrobów jednostkowych, w postaci antykorozyjnej powłoki cynkowo-aluminiowej, o lepszych właściwościach użytkowych, niż obecnie stosowane powłoki cynkowe. W celu osiągnięcia zdefiniowanego rezultatu Projektu, Spółka przeprowadzi prace B+R podzielone na jeden etap badań przemysłowych oraz dwa etapy prac rozwojowych, których końcowym efektem będzie zwalidowany w warunkach rzeczywistego wykorzystania demonstrator w postaci linii technologicznej przeznaczonej do metalizacji zanurzeniowej drobnych i średnich elementów stalowych. Wdrożenie rezultatu Projektu nastąpi poprzez wprowadzenie wyników planowanych do przeprowadzenia prac B+R we własnej działalności gospodarczej Spółki na terenie zakładu produkcyjnego w Obornikach.

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer Umowy: POIR 01.01.01-00-D614/18-00

Wartość projektu: 8 300 900.88 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 3 433 492.45 zł.