Trawienie stali

FAM Sp. z o.o. > Trawienie stali

Postępująca korozja materiałów prowadzi do ich zniszczenia, co stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Co więcej, uszkodzona infrastruktura może także przyczynić się do znacznych strat finansowych. Zjawisko korozji powstaje zarówno na skutek niesprzyjających warunków otoczenia, takich jak duży poziom wilgotności lub zasolenia, ale także pod wpływem znajdujących się na stali zanieczyszczeń. W celu oczyszczenia powierzchni stali ze smarów czy też po skończonym spawaniu, a także wszędzie, gdzie zawartość chromu na powierzchni uległa zmniejszeniu, warto poddać materiał trawieniu.

Trawienie stali to proces podczas którego z powierzchni usuwane są wszelkie przebarwienia, zanieczyszczenia, a także tlenki. Zanim przystąpi się do trawienia stali, należy oczyścić ją poprzez użycie środków odtłuszczających. Zazwyczaj trawienie przeprowadza się poprzez zastosowanie mieszaniny kwasów, takich jak kwas azotowy, fluorowodorowy, a czasami także siarkowy. Kwasy mieszane są w odpowiednich proporcjach. Powinno unikać się dodawania odczynników, które zawierają chlorki, jak na przykład kwas solny, ponieważ mogłoby przyczynić się to do powstania korozji wżerowej.