Trawienie stali

FAM S.A. > Trawienie stali

Na czym polega trawienie stali?

Postępująca korozja materiałów prowadzi do ich zniszczenia, co stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Co więcej, uszkodzona infrastruktura może także przyczynić się do znacznych strat finansowych. Zjawisko korozji powstaje zarówno na skutek niesprzyjających warunków otoczenia, takich jak duży poziom wilgotności lub zasolenia, ale także pod wpływem znajdujących się na stali zanieczyszczeń. W celu oczyszczenia powierzchni stali ze smarów czy też po skończonym spawaniu, a także wszędzie, gdzie zawartość chromu na powierzchni uległa zmniejszeniu, warto poddać materiał trawieniu.

Trawienie stali to proces podczas którego z powierzchni usuwane są wszelkie przebarwienia, zanieczyszczenia, a także tlenki. Zanim przystąpi się do trawienia stali, należy oczyścić ją poprzez użycie środków odtłuszczających. Zazwyczaj trawienie przeprowadza się poprzez zastosowanie mieszaniny kwasów, takich jak kwas azotowy, fluorowodorowy, a czasami także siarkowy. Kwasy mieszane są w odpowiednich proporcjach. Powinno unikać się dodawania odczynników, które zawierają chlorki, jak na przykład kwas solny, ponieważ mogłoby przyczynić się to do powstania korozji wżerowej.

Trawienie stali to z reguły najskuteczniejszy i zarazem najbardziej ekonomiczny sposób na oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki temu efektywnie można przeciwdziałać wystąpieniu korozji, a tym samym zapewnić możliwość dłuższego wykorzystywania określonej konstrukcji. Jednak trawienie stali to nie tylko korzyści związane z ochroną powierzchni, ale również poprawa jej wyglądu. Dzięki temu zabiegowi, staje się ona bardziej gładka oraz wygładzone zostają także jej ostre krawędzie. Ponadto, poprzez trawienie stali, można usunąć przebarwienia, które znajdują się na przykład w miejscach spawania.

Warto również wziąć pod uwagę to, że zazwyczaj czyszczenie mechaniczne nie jest w pełni wystarczające. Co więcej, jeżeli konstrukcja zawiera detale o bardziej skomplikowanych kształtach, tego rodzaju czyszczenie okazuje się znacznie trudniejsze oraz bardziej kosztowne w realizacji niż trawienie stali. Ponadto, w takim przypadku istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia detalu, co może spowodować jeszcze większe straty finansowe. Trawienie stali może być końcowym etapem obróbki, ale także zapewnia odpowiednie przygotowanie powierzchni w sytuacji, gdy będzie ona poddawana bardziej zaawansowanym procesom, takim jak pasywacja oraz elektropolerowanie.

Można wyróżnić kilka metod trawienia stali. Należy do nich trawienie zanurzeniowe, trawienie natryskowe oraz trawienie za pomocą pasty.

Trawienie stali zanurzeniowe

Trawienie zanurzeniowe jest stosowane w szczególności w sytuacji, gdy trawieniu stali mają zostać poddane elementy małej wielkości lub takie, które nie są zamknięte. To częsty sposób obróbki rurociągów, gdzie istnieje możliwość wypłynięcia kąpieli trawiącej. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę oraz czas trwania przeprowadzania trawienia stali poprzez zanurzenie. Jeżeli proces potrwa zbyt długo, konstrukcja może ulec osłabieniu.

Trawienie stali natryskowe

Stosowane jest w przypadku konstrukcji zamkniętych, a także zbiorników. Ten rodzaj trawienia stali polega na natryskiwaniu elementów mieszaniną trawiącą. Stosuje się do tego specjalne urządzenie ciśnieniowe. W przypadku trawienia natryskowego, wielkość elementu nie zostaje ograniczona wielkością wanny galwanicznej, jak może mieć to miejsce w przypadku trawienia zanurzeniowego.

Trawienie stali za pomocą pasty

Stanowi czynność wykonywaną ręcznie. Polega na smarowaniu pędzlem powierzchni spawów. Stosuje się do tego gęstą pastę trawiącą, która czasami nazywana jest również żelem. Po tym, gdy proces trawienia stali zostanie zakończony, obrabianą konstrukcję należy dokładnie wypłukać. Ma to na celu zmycie kwasów z powierzchni elementów. W odwrotnym przypadku, pozostawione resztki kwasu mogą powodować ciągły proces trawienia, a to natomiast jest w stanie doprowadzić do uszkodzenia spawów. Woda, która zostaje po wypłukaniu przedmiotów poddanych trawieniu stali, powinna zostać zneutralizowana roztworem zasadowym. Wytworzony osad przekazuje się firmie, która zajmuje się utylizacją.

Utrwalenia efektów trawienia stali

W celu utrwalenia efektów trawienia stali, obrabiany przedmiot może zostać poddany pasywacji. Proces ten polega na wytwarzaniu się na powierzchni warstwy tlenkowej. Pasywacja może przebiegać także samoczynnie. Jednak wówczas warstwa jest cieńsza i łatwiej może ulec uszkodzeniom. Pasywację stali, tak samo jak trawienie stali, można przeprowadzić za pomocą takich metod, jak zanurzeniowa, natryskowa, a także poprzez zastosowanie żelu pasywacyjnego.