Wirówka

FAM S.A. > Wirówka

Wirówka

FAM S.A. Zakład Oborniki posiada linię technologiczną dedykowaną do cynkowania ogniowego elementów drobnych z odwirowaniem takich jak: łączniki, zaczepy, gwoździe, śruby, nakrętki, odkuwki, drobne konstrukcje stalowe. Technologia ta doskonale nadaje się również do zabezpieczania powierzchni odlewów żeliwnych oraz staliwnych armatury przemysłowej przed korozją atmosferyczną.

Dla wyrobów drobnych podwieszanie nie jest wskazane ze względu na dużą pracochłonność podczas zawieszania na drutach lub haczykach, możliwość odczepienia  elementów w wannach cynkowniczych, pogorszoną estetykę powłoki oraz zwiększone zużycie cynku przez występowanie zacieków i nadlewów stopu cynku. Wszystkich powyższych problemów można uniknąć stosując technologię cynkowania wykorzystującą umieszczanie elementów w koszu i odwirowanie ich po wyciągnięciu z kąpieli cynkowej. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu cynkowania możliwe jest przy tym zachowanie połysku metalicznego powierzchni wyrobów tak atrakcyjnego dla klientów.

Proces można prowadzić niskotemperaturowo oraz wysokotemperaturowo w zależności od wymagań Klienta. Możliwości produkcyjne linii cynkowania drobnych i średnich wyrobów stalowych wynoszą 700 kg/h, a chwilowo nawet do 1000 kg/h.

Na linii technologicznej do cynkowania ogniowego elementów drobnych FAM S.A. wdraża unikalną w skali europejskiej technologię wytwarzania powłoki cynkowo-aluminiowej, która w przyszłości dzięki lepszym właściwościom użytkowym i wyższej estetyce powierzchni może zastąpić powłokę cynkową w wielu zastosowaniach. Linia pilotażowa została zaprojektowana i wykonana w ramach projektu: „Demonstracja wysoce zautomatyzowanej linii technologicznej do nakładania ogniowych powłok cynkowych i cynkowo-aluminiowych na drobnych i średnich elementach stalowych”, dofinansowanego ze środków EU w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania: Projekty B+R przedsiębiorstw.


Oferujemy

  • atrakcyjne ceny
  • krótkie terminy realizacji
  • wysoka jakość
  • możliwość cynkowania drobnych elementów w dużych seriach
  • brak nadlewów, sopli oraz zalań gwintów
  • innowacyjność (możliwość wykonania powłoki cynkowo-aluminiowej)