Władze Spółki

FAM S.A. > Władze Spółki

Władze Spółki

 
Zarząd

Paweł Relidzyński
Prezes Zarządu

FAM S.A. siedziba: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
KRS 0001097089

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 5252686206 | REGON: 365959671 

NR rejestrowy BDO: 000022392

Biuro Zarządu: Wrocław ul. Avicenny 16

tel. 71 38 39 905 ;e-mail: