Władze Spółki

FAM Sp. z o.o. > Władze Spółki

Władze Spółki

 
Zarząd

Paweł Relidzyński
Prezes Zarządu

FAM Sp. z o.o. siedziba: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
KRS 0000649487 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 5252686206 | REGON: 365959671 

NR rejestrowy BDO: 000022392

Biuro Zarządu: Wrocław ul. Avicenny 16

tel. 71 38 39 905 ;e-mail: